Kalenderblatt für den Dezember 2021

 

 

Kalenderblatt Grottewitz Dezember 2021

Das Kalenderblatt zeigt die Deditzer Höhe Anfang Dezember 2016.